BMW Mobile Care

Vždy na blízku - také v cizině
BMW Mobile Care je tady pro Vás v celé Evropě.

BMW stanoví měřítka - také ve službách. Abyste se Vy sami mohli na tento vysoký standard spolehnout, vyvinuli jsme pro Vás a Vaše BMW službu BMW Mobile Care: neobyčejný paket zajištění mobility. Bez hranic v celé Evropě.

Na telefonním čísle +420 222 803 447 je Vám k dispozici mobilní služba BMW: dnem i nocí, 365 dní v roce. Proto je mobilní služba BMW vždy první volbou - a měla by být v případě poruchy vždy prvním přítelem!

Všichni současní i budoucí majitelé BMW mají po dobu 5 let od prvního uvedení do provozu nárok na široké možnosti zajištění mobility Mobil Care. Služby se vztahují na vozidla uvedená do provozu od 1.7.2006.


Rozsah řešení BMW Mobile Care

Při poruše máte k dispozici mnoho variant řešení BMW Mobile Care. Kvalifikovaní technici BMW vynakládají veškeré úsilí ke znovuzprovoznění Vašeho BMW. Pomoc mobilní služby BMW je v případě poruchy bezplatná v rozsahu: příjezd, odjezd a 30 minut práce technika na místě. Účtovány budou pouze potřebné náhradní díly.

Na telefonním čísle +420 222 803 447 je Vám k dispozici mobilní služba BMW: dnem i nocí, 365 dní v roce. Proto je mobilní služba BMW vždy první volbou - a měla by být v případě poruchy vždy prvním přítelem!

Všichni současní i budoucí majitelé BMW mají po dobu 5 let od prvního uvedení do provozu nárok na široké možnosti zajištění mobility Mobil Care. Služby se vztahují na vozidla uvedená do provozu od 1.7.2006.


Nejlepší pomoc přichází jako na zavolanou:

Asistenční služba na místě

Ve většině případů Vám mohou naši specialisté pomoci již po telefonu. Potřebujete-li pomoc na místě, vyšleme bez odkladu mobilní službu BMW nebo pro Vás zorganizujeme zásah asistenční služby za pomoci partnerského servisu a uhradíme výdaje až do výše 100 Euro.

Pomoc při defektu pneumatiky

Také v případě defektu pneumatiky Vám poskytneme - je-li to nutné - asistenční pomoc na místě. Další služby BMW Mobile Care budou zabezpečeny pouze v případě pneumatik typu Run Flat, pokud nebude během 4 hodin k dispozici náhradní pneumatika.

Pomoc při malých pohromách

Při malých pohromách, jako například při zamknutí nebo ztrátě klíče od vozidla, natankování nesprávného paliva nebo spotřebování veškerého paliva z nádrže, Vás při odstraňování problému rádi organizačně podpoříme. Nárok na úhradu výdajů na pomoc asistenční služby na místě nebo další řešení mobility však nevzniká.


Bezplatně a přece k nezaplacení:

Odtažení do nejbližšího partnerského servisu BMW

Nemůže-li být porucha odstraněna na místě, uhradíme výdaje na odtažení do nejbližšího partnerského servisu BMW.


I když vůz jet nemůže, Vy pokračujete:

Pokračování v jízdě v taxi

Potřebujete-li v případě poruchy taxi, uhradíme výdaje na jednu nebo více jízd - až do celkové výše 65 euro.


Pro řidiče BMW neexistují bezesné noci:

Přenocování v hotelu

Musíte-li z důvodu poruchy přenocovat, uhradíme výdaje na ubytování v hotelu pro všechny cestující ve vozidle až do ukončení opravy, a to až na 4 noci (hotel s maximálně 4 hvězdičkami).

Předpoklad: Místo poruchy je vzdáleno více než 50 km od Vašeho bydliště.


My vyměníme několik dílů, Vy vyměníte na krátký čas vozidlo:

Náhradní vozidlo pro pokračování v jízdě

Uhradíme výdaje na zapůjčení náhradního vozidla stejné kategorie po celou dobu opravy. V tuzemsku po dobu maximálně 3 pracovních dnů plus víkend, v zahraničí po dobu maximálně 5 pracovních dnů plus víkend.


Plynulá jízda

Kromě dosud vyjmenovaných možností podnikneme pro Vaši "Plynulou jízdu" následující opatření - samostatně nebo ve vzájemné kombinaci - až do maximální výše celkem 500 euro na jednu poruchu.

Mobilní také bez automobilu:

Pokračování v cestě nebo návrat domů vlakem nebo letadlem

Jestliže to okolnosti vyžadují, uhradíme za Vás také výdaje na pokračování v cestě nebo návrat domů vlakem nebo letadlem - až do výše uvedené maximální částky.


Výjimečně pojedeme Vaším vozem BMW:

Vyzvednutí nebo navrácení Vašeho BMW

Jestliže Vám při vyzvednutí opraveného vozidla vznikly výdaje, uhradíme je až do výše uvedené maximální částky.

Při poruše v zahraničí platí: jestliže to situace vyžaduje, zorganizujeme vrácení vozidla do vlasti během 10 pracovních dnů sběrnou službou.

Předpokladem je, že doba trvání opravy od chvíle přijetí v servisu do předpokládaného dokončení činí více než 3 pracovní dny. Kromě toho musí být vzdálenost mezi bydlištěm a místem poruchy větší než 100 km.