BMW MOBILE CARE

bmw mobile

Vždy na blízku - také v cizině. BMW Mobile Care je tady pro Vás v celé Evropě.

BMW stanoví měřítka - také ve službách. Abyste se Vy sami mohli na tento vysoký standard spolehnout, vyvinuli jsme pro Vás a Vaše BMW službu BMW Mobile Care: neobyčejný paket zajištění mobility. Bez hranic v celé Evropě.

Na telefonním čísle +420 222 803 447 je Vám k dispozici mobilní služba BMW: dnem i nocí, 365 dní v roce. Proto je mobilní služba BMW vždy první volbou - a měla by být v případě poruchy vždy prvním přítelem!

Všichni současní i budoucí majitelé BMW mají po dobu 5 let od prvního uvedení do provozu nárok na široké možnosti zajištění mobility Mobil Care. Služby se vztahují na vozidla uvedená do provozu od 1.7.2006.

Rozsah řešení BMW Mobile Care

Nejlepší pomoc přichází jako na zavolanou:

Bezplatně a přece k nezaplacení: